Bekæmpelse af husmår

Bekæmpelse af husmår – Husmåren (Martens foina fra latin) er et lille firebenet rovdyr, der tilhører mårfamilien. Husmår er almindeligt udbredt i hele Danmark med undtagelse af Bornholm og de mindre øer.

Når du får besøg af en husmår på dit loft, i dit sommerhus eller i motorrummet på din bil, skal du hurtigst muligt sørge for at slippe af med den ubudne gæst. For selvom husmåren ser sød og harmløs ud, så er det langt fra tilfældet. På ganske kort tid kan husmåren gøre stor skade på sine omgivelser. På længere sigt, såfremt husmåren ikke bekæmpes, vil husmårens tilstedeværelse og efterladenskaber typisk udmunde sig og i ildelugtende enklaver af afføring, iturevet isolering, ødelagte kalber mv.

Sådan bekæmper du husmår

 

Når du skal bekæmpe husmår findes der flere metoder. Den mest oplagte er imidlertid at ringe til din lokale skadedyrsbekæmper og sætte vedkommende ind i din problematik. Du skal du være opmærksom på, at det kan være en dyr omgang uden garanteret resultat.

 

I det følgende kigger vi nærmere på de mest udbredte metoder til bekæmpelse af husmår og belyser deres fordele og ulemper. Læs mere om forskellen på bekæmpelse med kassefælde, ultralyd eller duft:

 

Bekæmpelse af husmår med kassefælde

Denne metoder går ud på at fange husmåren levende i en klassisk kassefælde. Fælden virker ved at husmåren lokkes ind i fælden med lokkemad (fx hønseæg som husmåren elsker). Når husmåren finder ind til lokkemaden, så klapper en låge bag husmåren og den er nu fanget.

Fordelen ved en kassefælde er, at du med denne er i stand til at fjerne husmåren definitivt. Enten ved at aflive hurmåren i buret eller slippe den ls et sted lang borte. Ulempen er, at det er urimelig svært at fange husmåren i en kassefælde, da den er snu og vant til at begå sig omkring mennesker. Du skal altså være både erfaren og tålmodig for at kunne lykkedes med at fange husmår i en kassefælde. Derudover skal man have mulighed for at tjekke op på fælden mindst et par gange i døgnet for at sikre, at husmåren ikke sidder indespærret for længe.

Fjern husmårene med ultralyd

En ny metode til bekæmpelse af husmår sker ved hjælp af ultralyde. Disse lyde ligger udenfor, hvad vi mennesker normalt opfanger med vores hørelse. Husmåren derimod har en særlig fin hørelse og vil derfor opfange ultralydene. Teorien bag denne bekæmpelses for er, at husmåren vil være tilpas generet af lydene til at den flytter.

Fordelen ved ultralyd er, at det er en uskadelig metode, der ikke kræver opsyn. Ulempen er, at ultralyde afbrydes af afgrænsede rum. Har du besøg af en husmår i tagets udhæng, i skunkrum, under isolering eller et andet sted, som af den ene eller anden årsag er afgrænset af vægge og lignende, vil du næppe have succes med ultralyd som bekæmpelse imod din husmår.

 

Fordriv husmåren med naturlige dufte

Den nok mest effektive og efterhånden mest anvendte metode til bekæmpelse af husmår er noget så simpelt som dufte. Husmår er territoriale væsner, der afmærker territorium med sekreter fra dertil indrettede duftkirtler. Kan husmåren ikke længere fornemme sin egne dufte vil den straks søge videre til et nyt bosted.

Fordelen ved at anvende dufte som middel imod husmer er, at det er både hurtigt at sætte op og yderst effektivt i brug. Dufte har den fordel at kunne spredde sig, eksempelvis, på tværs af rumopdelinger på loftet eller mellem tagplader og isolering. Ulempen er, at det ikke er alle dufte som har den ønskede effekt på husmåren. Gamle husmandsråd lyder på, at urin og afklippet hår vil skræmme husmåren væk, men dette er desværre sjældent tilfældet i virkeligheden. I stedet kan du forsøge dig med det specialudviklet produkt Mårstop, som består af klude med naturlige duftolier på. Mårstop er nemt at anvende og kan bruges i alle sammenhænge, hvor en husmår har trængt ind på uønskede områder.

Close