Rotter

Indhold på side:

rotterRotter (Rattus på latin) er en gnaverslægt i musefamilien. Der findes omkring 64 forskellige rottearter, men i Danmark er det den brune rotte, også kaldet vandrerotten, man som oftest taler om, når man taler om rotter. Tamrotter bliver holdt som kæledyr, men rotter betragtes også som et skadedyr, der koster samfundet millioner af kroner hvert år i skader og sygdomme. Det menes, at det var rotter, der bragte den sorte pest til Europa og dermed også til Danmark i 1349.

Biologi og adfærd

Rotter vejer typisk 300-400 gram med en længde på cirka 45 cm. Rotter kan leve op til 4 år i fangenskab, det er dog sjældent man ser en vild rotte der er ældre end 1 år. En hunrotte er drægtig i 20-24 dage, hvorefter hunnen føder 8-12 unger. Cirka 5 uger efter er hunnen kønsmoden igen og klar til et nyt kuld.

Rotters evne til komme ind alle steder ved hjælp af deres skalpelskarpe tænder sammen med deres ufattelige overlevelsesevner har gjort dem til et skadedyr i mange af de danske hjem. Rotters tænder vokser cirka 1 centimeter om måneden, og rotten kan gnave sig igennem alle materialer, der er blødere end marmor. Generelt holder rotter sig på afstand af mennesker, men de vil bide fra sig, hvis de bliver trængt op i et hjørne.

Den brune rotte er det eneste pattedyr, der kan leve i kloakker. Kloakkerne skaber både et levested for rotterne, ligesom de også fungerer som gange ind i hjem, hvor der er tørt, og rotterne kan bygge deres reder. Generelt opholder rotter sig mest der, hvor mennesker også er, fordi der her er mest mad og de bedste forhold for rotten. Derfor er der især mange rotter i storbyer.

Rotter som skadedyr

Rotter er ekstrem intelligente dyr, og de holder sig ofte på en skeptisk afstand af alt, hvad de møder. Derfor er det et svært skadedyr at komme til livs, for rotten bevæger sig ikke ind i en fælde, hvis den fornemmer farer. Har man først fået rotter ind i huset, så kan det være et stort arbejde og få dem ud igen, og det kræver ofte professionel hjælp.

Sammen med rotters høje intelligens udgør deres biologi en helt fantastisk evne til at overleve. Rotter kan leve af alt mad, gnave sig igennem stort set alle materialer, der er blødere end jern, og rotter kan bære ufattelig mange sygdomme, som er farlige for mennesker. Alt dette sammen med deres meget hurtige formering gør dem til skadedyr, der ikke blot er irriterende svære at få hold på, men også farlige skadedyr at have i hjemmet.
Ikke desto mindre er det vigtigt at få skadedyret bekæmpet hurtigst muligt, for rotterne vil formere sig i en kraftig fart. Det første tegn på rotter i hjemmet vil være gnavelyde, hvin og skrig fra loftet, under gulvbrædderne og inde i væggene.

Rotter som skadedyr er en stor udgift for samfundet, idet de forsager mange skader i de danske hjem og på offentlige grunde. I 2014 blev der over hele landet registreret cirka 174.000 anmeldelser om rotter, og der blev brugt over 87 tons rottegift. I 2016 var der over 200.000 anmeldelser, hvilket typer på, at der er kommet flere rotter, i takt med at storbyerne bliver større og større.
rotter spiser alt

Bekæmpelse af rotter

Som sagt er bekæmpelse af rotter svært, når de først er kommet ind i hjemmet. Den mest typiske bekæmpelse sker med rottegift. Dette kan udrydde rotterne i dit hjem, hvis du har opdaget dem, før de har nået at formere sig til mange. For hvis rotterne opdager, at de bliver syge af rottegiften, så vil de stoppe med at spise den. I 2016 indtrådte dog en ny regel, der gør det forbudt at bruge gift uden autoriseret tilladelse. Det vil sige, at du skal have fat i en skadedyrsbekæmper, hvis du vil bekæmpe rotterne med gift.

En anden mulighed er rottefælden, som man ser stå uden for mange bygninger i dag. De kan både være elektriske eller selvudløsende, når der kommer en rotte ind.

Generelt er det en god idé at søge professionel hjælp, så snart du opdager rotter i dit hjem. Det handler om at få rotterne ud hurtigst muligt, og det gør du bedst ved at få en fagmand eller –kvinde ud og se på sagen.

Hvis du ser rotter eller spor efter rotter, har du pligt til at indberette det til kommunen.

Forebyggelse af rotter i hjemmet

Rotter og RottebekæmpelseDet bedste du kan gøre mod rotter, det er at sikre dig, at de ikke kommer ind i hjemmet i første omgang. Rotter bruger kloaksystemerne til at finde ind i hjem, hvor der er tørt, når de skal bygge redde. Derfor skal du især være opmærksom på de steder i dit hjem, der har udgange til kloakken. Det vil typisk være køkkenet og badeværelset.

Her er det vigtigt, at der ikke er nogle huller over 2 cm i diameteren, der leder ned til kloaksystemet. Det vil en rotte nemlig kunne komme ind gennem. Desuden skal man sørge for, at risten på badeværelset er skruet fast. For selv om rotten ikke kan komme op igennem risten, så vil den stadig kunne løfte risten op, hvis ikke den er skruet fast til gulvet.

Men rotter kommer ikke kun fra kloakken. De kan også komme udefra og ind. Derfor er det også en god idé at gennemsøge dit hus og dets indgange for steder, hvor rotten kan komme ind. Rotter kan gnave sig igennem træ, så du bør sørge for at alle indgange er forseglet med metal. Det kan for eksempel være dørlister. Rotter kan også hoppe fra træer over på tage og derfra ind på loftet. Du bør derfor sørge for, at alle grene på træer er mindst en meter væk fra din bolig.

Derudover er det en god idé at undgå at stille affald uden for døren, hvor de kun står i en pose, som rotten med lethed kan gnave sig igennem. Rotterne vil også gå efter rent vand, så hvis du af den ene eller den anden grund har rent vand stående i haven, så bør du også sikre, at de ikke kan komme til her. Sørg generelt for at have alt mad, drikkelse og affald forseglet, så det ikke er tilgængeligt for rotterne. Det samme gælder kompostbunker.

5 ting du ikke vidste om rotter:

1. Under de rigtige forhold kan et enkelt rottepar blive til 800 rotter på 1 år.
Ordsproget ”at formere sig som rotter” har hold, idet rotter kan formere sig meget hurtigt. Hunnen er drægtig i 20-24 dage, hvorefter hun kan føde op til 12 unger. Fem uger efter fødsels er hunnen kønsmoden igen og klar til at lave et nyt kuld.

2. Rotter udskiller i gennemsnit 50-60 ekskrementer dagligt.
Den typiske indikator for, at man har rotter i hjemmet, er deres ekskrementer. En enkelt rotte kan bære op til 55 sygdomme, og mange af dem kan smitte gennem ekskrementer og urin. Derfor bør man være ekstra opmærksom på ens egen hygiejne, hvis der er kommet rotter i hjemmet.

3. Rotter kan blive op til 55 cm lange.
Den brune rotte, som er den mest almindelige rotte i Danmark kan blive op til 55 cm lang og veje op over et halvt kilo. De fleste rotter bliver dog ikke så store, men under de rigtige forhold, kan det lade sig gøre.

4. Rotter kan gnave sig igennem alle materialer, der er blødere end marmor.
Rotters tænder er skarpe som en skalpel, og rotter kan derfor gnave sig igennem rigtig mange former for materiale. De fleste metaller kan holde rotten ude, men træ og plastik er ikke nogen forhindring for denne gnaver.

5. Rotter kan løfte op til 3 gange deres egen vægt.
Når rotter er drægtige søger de op til tørre steder for at bygge deres rede. Og det kan for eksempel være op gennem risten på badeværelset. Selv om rotten ikke kan komme op gennem risten, så kan den mange gange løfte risten op, hvis ikke risten er skruet fast.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad spiser rotter?
  Det lette svar er alt. Rotter spiser affald, alle former for madvarer og simpelthen alt derimellem, hvis den er sulten nok. Men det betyder ikke, at man kan give dem hvad som helst. Rotter er generelt meget forsigtige over for ny mad. De vil kun spise en smule for at se, om de bliver syge af det. Derfor er det også svært at få rotterne til at spise rottegift. Generelt vil rotterne kun spise det samme, som deres mor har spist. Især har rotter en kærlighed til korn, og derfor bør man passe godt på sit kornforråd, hvis det skal holde henover vinteren uden at blive indfiltreret af rotter.
 • Hvordan skræmmer man rotter væk?
  Det er de færreste ting, der kan skræmme rotten væk, men der er dog én ting, rotter frygter. Det er katte. Nogle gange kan også en vagtsom hund få skræmt rotterne ud af boligen, men især katte er noget, der kan holde rotterne på afstand af dit hjem. Hvis du bor et sted, hvor der er stor risiko for rotter, er det altså en god idé at få sig en kat som kæledyr. Hvis du har fået rotter i hjemmet og har mulighed for at låne en kat fra en bekendt, så kan dette også være en mulighed.
  Er rotter aktive om dagen?

  Rotter er primært aktive om natten, men kan også godt være aktive om dagen. Ser du rotter om dagen, er det et tegn på, at problemet er alvorligt, og der er mange rotter.

 • Hvad kan rotter ikke lide?
  Der er stort set ikke det, rotter ikke kan lide. Hvis de ved, at maden ikke vil gøre dem syg, så spiser de det. Rotter kan desuden leve stort set alle steder, selv om de foretrækker tørre steder og selvfølgelig steder med fri adgang til mad, især når de skal bygge rede. Rotterne kan ikke lide hunde og katte. De frygter instinktivt disse større dyr og vil generelt holde sig væk fra haver og huse, hvor der er hund eller kat. Derfor er det ikke en dårlig idé at have et af disse kæledyr, hvis man bor et sted, hvor der er stor risiko for at få rotter.
 • Hvordan lyder rotter på loftet?
  Støj på loftet eller under gulvet kan i nogle tilfælde være en husmår, men hvis man hører mange gnavelyde, skrig og hvin, så er det højst sandsynligt rotter, man har fået på loftet. Kan man høre lyd inde fra væggene også, så er det rotter, man har, og ikke en husmår.
 • Hvordan lugter rotter?
  Hvis man har rotter i hjemmet, vil man kunne lugte en skarp lugt af en blanding af kloak og grisestald. Især i nærheden af rederne vil denne lugt være meget fremtrædende.
 • Hvor mange rotter er der i Danmark?
  Det er svært at vide, hvor mange rotter der er i Danmark. Men i 2016 lå antallet af anmeldelser om rotter på over 200.000, og tallet er stigende. Det tyder på, at antallet at rotter i Danmark også er stigende, hvilket kan skyldes, at flere of flere flytter til storbyerne. Biolog Jens Lodal estimerer, at antallet er rotter i Danmark er et sted mellem en halv million og 2 millioner, men det kan også sagtens være højere end dette.
 • Hvor mange rotter er der i København?
  Rotter samler sig de samme steder, som mennesker gør. Derfor er antallet af rotter højere i storbyerne end nogle andre steder. I storbyerne har rotterne nem adgang til mad, ligesom de kan bruge kloaksystemerne som levested. Ifølge Københavns Kommune er der et sted mellem 250.000 og 300.000 rotter i kloaknettet i hovedstaden.

Video om rotte invasion

Her kan man se hvordan rotterne skal bekæmpes. Der skal en del skrapere midler tid end hvad vi kendte til før.


Videoen er produceret af Tv 2 Lorry

Related Articles

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close